Προγράμματα αδειών-πιστοποιήσεις
Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

Το ΕΡΕΙΣΜΑ Κ.Δ.Β.Μ πραγματοποιεί σεμινάρια για τους εμπειροτέχνες τεχνίτες οχημάτων για την απόκτηση της άδειας του Μηχανοτεχνίτη / Ηλεκτροτεχνίτη:

Ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα;
Συμπληρώστε την αίτηση
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.


Θα απαντήσουμε άμεσα στο αίτημά σας.

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική για την εταιρεία ΒΕΝΕΤΙΑ ΣΙΑΣΤΑΘΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. και για το λόγο αυτό αιτούμαστε την συγκατάθεσή σας για την διατήρηση στο αρχείο μας των δεδομένων που συλλέγουμε μέσω της παρακάτω φόρμας επικοινωνίας, με Σκοπό να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με το ενδιαφέρον που εκδηλώσατε. Τα δεδομένα θα διατηρηθούν για χρονικό διάστημα 3 μηνών. Για τα προσωπικά σας δεδομένα, σας παρέχεται το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και λήθης, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης στην επεξεργασία και φορητότητας μετά από σχετικό σας αίτημα στην ΒΕΝΕΤΙΑ ΣΙΑΣΤΑΘΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρεία ΒΕΝΕΤΙΑ ΣΙΑΣΤΑΘΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. θα βρείτε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της εταιρείας ΒΕΝΕΤΙΑ ΣΙΑΣΤΑΘΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Να διατηρηθούν τα προσωπικά μου δεδομένα για τον παραπάνω σκοπό

Yes or No
Όσα χρειάζεται να γνωρίζετε
Πληροφορίες

 

Προβλέπεται εκπαίδευση σε τεχνίτες και εμπειροτέχνες, εργαζομένους και εργοδότες που επιθυμούν να αποκτήσουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Οι προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος του τεχνίτη αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων και οι όροι λειτουργίας των συνεργείων των οχημάτων αυτών περιλαμβάνονται στον Ν. 1575/85 (ΦΕΚ 207/Α/11-12-85).

Με το πέρας της εκπαίδευσης χορηγούνται Βεβαιώσεις Κατάρτισης όπως προβλέπεται από το Νόμο για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος [με βάση την ύλη που ορίζεται από την υπ. αριθμ. 73102/715/1988 (ΦΕΚ 302 Β) απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών].

Στα σεμινάρια μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι εργαζόμενοι & οι εργοδότες που επιθυμούν να αποκτήσουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗ καλύπτει και τα επαγγελματικά δικαιώματα των:
1. Τεχνίτη πέδησης («φρενάς»)
2. Τεχνίτη αναρτήσεων
3. Τεχνίτη συστημάτων εξαγωγής καυσαερίων (σιγαστήρων) 
4. Τεχνίτη ψυγείων
5. Τεχνίτη τροχών

ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ (τεχνίτες φανοποιοί)

ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΒΑΦΗΣ (τεχνίτες βαφής αυτοκινήτων)

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΤΕΣ LPG & GNC

Ο εμπειροτέχνης χρειάζεται να κάνει ένα σεμινάριο 100 ωρών (για μία από τις δύο ειδικότητες) και να έχει ελάχιστη σχετική προϋπηρεσία 8 τουλάχιστον ετών, η οποία πρέπει να έχει διανυθεί την τελευταία 15ετία.

Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα διαρκούν 100 ώρες, εκτός ωραρίου εργασίας στις  εκπαιδευτικές  δομές  του Κ.Δ.Β.Μ.  ΕΡΕΙΣΜΑ.