Επιδοτούμενο πρόγραμμα ανέργων
«Ολοκληρωμένη Δράση Κατάρτισης και Απασχόλησης 15.000 ανέργων, ηλικίας 25 έως 45 ετών»
Σας ενδιαφέρει το πρόγραμμα;
Αίτηση
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.


Θα απαντήσουμε άμεσα στο αίτημά σας.

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική για την εταιρεία ΒΕΝΕΤΙΑ ΣΙΑΣΤΑΘΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. και για το λόγο αυτό αιτούμαστε την συγκατάθεσή σας για την διατήρηση στο αρχείο μας των δεδομένων που συλλέγουμε μέσω της παρακάτω φόρμας επικοινωνίας, με Σκοπό να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με το ενδιαφέρον που εκδηλώσατε. Τα δεδομένα θα διατηρηθούν για χρονικό διάστημα 3 μηνών. Για τα προσωπικά σας δεδομένα, σας παρέχεται το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και λήθης, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης στην επεξεργασία και φορητότητας μετά από σχετικό σας αίτημα στην ΒΕΝΕΤΙΑ ΣΙΑΣΤΑΘΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρεία ΒΕΝΕΤΙΑ ΣΙΑΣΤΑΘΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. θα βρείτε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της εταιρείας ΒΕΝΕΤΙΑ ΣΙΑΣΤΑΘΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Να διατηρηθούν τα προσωπικά μου δεδομένα για τον παραπάνω σκοπό

Yes or No
Όσα χρειάζεται να γνωρίζετε
Τα προγράμματα περιλαμβάνουν

Θεωρητική κατάρτιση, με δια ζώσης και εξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση, διάρκειας 80 ωρών που οδηγούν στην απόκτηση δεξιοτήτων σε τομείς υψηλής ζήτησης, όπως στην πράσινη και ψηφιακή οικονομία

Θεωρητική κατάρτιση
 • Δια ζώσης εκπαίδευση (στην αίθουσα):
  12 ώρες
 • Σύγχρονη εκπαίδευση (τηλεκατάρτιση με εκπαιδευτή):
  48 ώρες
 • Ασύγχρονη εκπαίδευση (μελέτη εκπαιδευτικού υλικού):
  20 ώρες
Μετά την ολοκλήρωση

Με το τέλος της θεωρητικής κατάρτισης θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω ενέργειες.

 • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο των προγραμμάτων κατάρτισης.
 • 8μηνη πρόσληψη πλήρους απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα
Επίδομα και μισθός

Εκπαιδευτικό επίδομα θεωρητικής κατάρτισης : 400,00€.

Μικτός μισθός σε περίπτωση πρόσληψης:  1.022€ / μήνα

Ασφάλιση: 25 μέρες / μήνα (πλήρης απασχόληση).

Ωφελούμενοι

Άνεργοι οι οποίοι πληρούν κατ’ ελάχιστον τις κάτωθι προϋποθέσεις:
I. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
II. Να έχουν ηλικία 25 έως 45 ετών.
III. Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης. 

Κριτήρια επιλογής

Η επιλογή των ωφελουμένων στο πλαίσιο της πρόσκλησης θα γίνει κατά σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης, εφόσον πληρούνται οι επί μέρους προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης που θα επιλέξουν (χρόνος ανεργίας, εκπαιδευτικό επίπεδο, γνώση ξένης γλώσσας, κλπ) και μέχρι εξαντλήσεως των προσφερόμενων θέσεων.


 

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Next Generation EU