Προγράμματα αδειών-πιστοποιήσεις
Εκπαιδευτικά προγράμματα Ενεργειακών Επιθεωρητών

Το ΚΕΚ ΕΡΕΙΣΜΑ, είναι πιστοποιημένος φορέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για τη διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων στο πλαίσιο της διαδικασίας που απαιτείται για τη χορήγηση οριστικών Αδειών Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων ή Λεβήτων και Εγκαταστάσεων Θέρμανσης ή Εγκαταστάσεων Κλιματισμού.

Ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα;
Συμπληρώστε την αίτηση
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.


Θα απαντήσουμε άμεσα στο αίτημά σας.

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική για την εταιρεία ΒΕΝΕΤΙΑ ΣΙΑΣΤΑΘΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. και για το λόγο αυτό αιτούμαστε την συγκατάθεσή σας για την διατήρηση στο αρχείο μας των δεδομένων που συλλέγουμε μέσω της παρακάτω φόρμας επικοινωνίας, με Σκοπό να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με το ενδιαφέρον που εκδηλώσατε. Τα δεδομένα θα διατηρηθούν για χρονικό διάστημα 3 μηνών. Για τα προσωπικά σας δεδομένα, σας παρέχεται το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και λήθης, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης στην επεξεργασία και φορητότητας μετά από σχετικό σας αίτημα στην ΒΕΝΕΤΙΑ ΣΙΑΣΤΑΘΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρεία ΒΕΝΕΤΙΑ ΣΙΑΣΤΑΘΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. θα βρείτε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της εταιρείας ΒΕΝΕΤΙΑ ΣΙΑΣΤΑΘΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Να διατηρηθούν τα προσωπικά μου δεδομένα για τον παραπάνω σκοπό

Yes or No
Όσα χρειάζεται να γνωρίζετε
Πληροφορίες

 

Στα εκπαιδευτικά αυτά σεμινάρια συμμετέχουν διπλωματούχοι μηχανικοί, ή πτυχιούχοι μηχανικοί τεχνολογικής εκπαίδευσης ή μηχανικοί που έχουν αποκτήσει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας κατ’ εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας, με 2ετή αποδεδειγμένη επαγγελματική ή/και επιστημονική εμπειρία, σύμφωνα με την παρ. 23.δ του άρθρου 42 του Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ249/25-11-2011)“(δ) να διαθέτει τουλάχιστον διετή αποδεδειγμένη επαγγελματική ή/και επιστημονική εμπειρία, σύμφωνα μετα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 6, σε θέματα μελέτης ή/και επίβλεψης ή/και κατασκευής κτιρίων ή/και συστημάτων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων ή/και ενεργειακού σχεδιασμού κτιρίων και ελέγχων ενεργειακών εγκαταστάσεων ή/και ενεργειακών επιθεωρήσεων” .

Τόπος Διεξαγωγής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων:

Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν στις εγκαταστάσεις του ΚΕΚ ΕΡΕΙΣΜΑ, στην οδό Καποδιστρίου 96-98, 262 24 – ΠΑΤΡΑ. (περιοχή Υψηλά Αλώνια)

Εισηγητές:

Την εκπαίδευση θα παρέχουν εξειδικευμένοι εκπαιδευτές (διπλωματούχοι μηχανικοί) ενταγμένοι στο προσωρινό μητρώο ενεργειακών επιθεωρητών, με εμπειρία Ενεργειακών Επιθεωρήσεων και γνώσεις σε θέματα ενεργειακού σχεδιασμού – διαχείρισης κτιρίων και ανανεώσιμών πηγών ενέργειας.

Πληροφορίες για εγγραφή στο φορέα:

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υπεύθυνη υλοποίησης των προγραμμάτων, κ. Αντωνία Σαρδίνα, Τηλ. Επικοινωνίας: 2610315495, Fax: 2610315498, mobile: 6947440801 ή με e-mail: sardina@ereismakek.gr

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα κατανέμονται ως εξής, ανάλογα με το είδος της Άδειας Ενεργειακής Επιθεώρησης:

  1. Επιθεωρητές Κτιρίων.
  2. Επιθεωρητές Λεβήτων και Εγκαταστάσεων Θέρμανσης.
  3. Επιθεωρητές Κτιρίων – Λεβήτων και Εγκαταστάσεων Θέρμανσης – Εγκαταστάσεων Κλιματισμού.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Επιθεωρητές Κτιρίων

60 ώρες

(+28* ώρες προαιρετικών μαθημάτων)

Επιθεωρητές Λεβήτων και Εγκαταστάσεων Θέρμανσης

30 ώρες

(+20* ώρες προαιρετικών μαθημάτων)

Επιθεωρητές Εγκαταστάσεων Κλιματισμού.

30 ώρες

(+22* ώρες προαιρετικών μαθημάτων)

Ενιαίο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα : Επιθεωρητές Κτιρίων – Λεβήτων και Εγκαταστάσεων Θέρμανσης – Εγκαταστάσεων Κλιματισμού.

120 ώρες

(+70* ώρες προαιρετικών μαθημάτων)

  • Οι προαιρετικές ώρες θα πραγματοποιηθούν μετά την ολοκλήρωση των υποχρεωτικών ωρών.
  • Τα προγράμματα περιλαμβάνουν υποχρεωτικά Πρακτική Άσκηση.
  • Στα Προγράμματα θα παρέχονται εκπαιδευτικά εγχειρίδια, που ανταποκρίνονται στην ύλη του κάθε μαθήματος, τα οποία εκπονήθηκαν με μέριμνα του Τ.Ε.Ε.
  • Με την ολοκλήρωση οποιουδήποτε κύκλου εκπαιδευτικού προγράμματος, θα χορηγείται σε κάθε εκπαιδευόμενο που παρακολούθησε παραδόσεις, οι οποίες κάλυψαν τουλάχιστον το ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) των προβλεπόμενων ωρών διδασκαλίας των κυρίων μαθημάτων (υποχρεωτικής επιλογής) σχετική Βεβαίωση Επαρκούς Παρακολούθησης του προγράμματος η οποία αποτελεί βασικό δικαιολογητικό μεταξύ άλλων για την εγγραφή στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και τη χορήγηση της αντίστοιχης άδειας από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.)

Η εκπαίδευση πραγματοποιείται στις αίθουσες διδασκαλίας του φορέα μας με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων εκπαιδευτικών εγχειριδίων που ανταποκρίνονται στην ύλη του κάθε μαθήματος και τα οποία είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ portal.tee.gr του ΥΠΕΚΑ www.ypeka.gr και του www.buildingcert.gr.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τον αριθμό εγγραφής θα σας τον δώσει ο φορέας μας, αφού εγγραφείτε σε αυτόν με σχετική αίτηση εγγραφής. Μην υποβάλλετε την Αίτηση Εγγραφής στο Μητρώο των Μονίμων Επιθεωρητών, αν δεν έχετε ολοκληρώσει αυτή τη διαδικασία.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΚΟΣΤΟΣ

 

Επιθεωρητές Κτιρίων

60 ώρες (υποχρεωτικής επιλογής)

300 €

88 ώρες (προαιρετικής επιλογής)

400 €

 

Επιθεωρητές Λεβήτων και Εγκαταστάσεων Θέρμανσης

30ώρες (υποχρεωτικής επιλογής)

150 €

50ώρες ( προαιρετικής επιλογής)

200 €

 

Επιθεωρητές Εγκαταστάσεων Κλιματισμού

30ώρες (υποχρεωτικής επιλογής)

150 €

52ώρες (προαιρετικής επιλογής)

200 €

Ενιαίο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: Επιθεωρητές Κτιρίων – Λεβήτων και Εγκαταστάσεων Θέρμανσης – Εγκαταστάσεων Κλιματισμού

120ώρες (υποχρεωτικής επιλογής)

 

600 €

190ωρών (προαιρετικής επιλογής)

750 €

Τρόπος Πληρωμής 30% με την υποβολή της αίτησης συμμετοχής, 30% κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος και το 40% στο τέλος του προγράμματος.

 

Α) Εγγραφή σε φορέα εκπαίδευσης:

Κατάλογος με τους φορείς εκπαίδευσης που διεξάγουν τα εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα, είναι μόνιμα αναρτημένος στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ www.ypeka.gr , καθώς και στην ιστοσελίδα www.buildingcert.gr.

Κατά την εγγραφή, απαιτείται η επίδοση αριθμού πρωτοκόλλου στον υποψήφιο από το φορέα εκπαίδευσης.

Β) Ηλεκτρονική αίτηση στην ιστοσελίδα: www.buildingcert.gr :

Είσοδος στην ιστοσελίδα και συμπλήρωση των στοιχείων του υποψηφίου. Η είσοδος είναι υποχρεωτική για όλους τους υποψηφίους ανεξάρτητα από το εάν έχουν εγγραφεί στο παρελθόν στην ιστοσελίδα. Υπάρχει σχετική επιλογή εάν ο υποψήφιος είναι προσωρινός ενεργειακός επιθεωρητής ή εάν έχει ήδη κωδικούς στο www.buildingcert.gr.

Κατά την εγγραφή, στο www.buildingcert.gr ο υποψήφιος αποκτά μοναδικό Κωδικό Αριθμό Συμμετοχής (ΚΑΣ). Ο αριθμός (ΚΑΣ) γνωστοποιείται με e-mail: info@ereismakek.grστο ΕΡΕΙΣΜΑ Κ.Ε.Κ.