Πρόγραμμα εγραζομένων-επιχειρήσεων
Επιδοτούμενα εκπαιδευτικά σεμινάρια επαγγελματικής επιμόρφωσης για εργαζόμενους (ΛΑΕΚ 1-49)

Το ΚΕΚ ΕΡΕΙΣΜΑ παρέχει την δυνατότητα στις επιχειρήσεις να αυξήσουν  την παραγωγικότητα των υπαλλήλων τους  χωρίς την παραμικρή οικονομική επιβάρυνση της επιχείρησης .
Επιπλέον,  οι εργαζόμενοι αποκτούν πρόσθετες δεξιότητες και ικανότητες και επιδοτούνται κατά τη διάρκεια της κατάρτισης με το ποσό των 200€ με απευθείας κατάθεση από τον ΟΑΕΔ σε τραπεζικό τους λογαριασμό..

Ενδιαφέρεστε για παρόμοια προγράμματα;
Συμπληρώστε την αίτηση
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.


Θα απαντήσουμε άμεσα στο αίτημά σας.

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική για την εταιρεία ΒΕΝΕΤΙΑ ΣΙΑΣΤΑΘΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. και για το λόγο αυτό αιτούμαστε την συγκατάθεσή σας για την διατήρηση στο αρχείο μας των δεδομένων που συλλέγουμε μέσω της παρακάτω φόρμας επικοινωνίας, με Σκοπό να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με το ενδιαφέρον που εκδηλώσατε. Τα δεδομένα θα διατηρηθούν για χρονικό διάστημα 3 μηνών. Για τα προσωπικά σας δεδομένα, σας παρέχεται το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και λήθης, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης στην επεξεργασία και φορητότητας μετά από σχετικό σας αίτημα στην ΒΕΝΕΤΙΑ ΣΙΑΣΤΑΘΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρεία ΒΕΝΕΤΙΑ ΣΙΑΣΤΑΘΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. θα βρείτε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της εταιρείας ΒΕΝΕΤΙΑ ΣΙΑΣΤΑΘΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Να διατηρηθούν τα προσωπικά μου δεδομένα για τον παραπάνω σκοπό

Yes or No
Όσα χρειάζεται να γνωρίζετε
Θεματικά αντικείμενα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ


 1. Βασικές & εξειδικευμένες γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών
  2. Υγιεινή & ασφάλεια της εργασίας.
  3. Υγιεινή & ασφάλεια τροφίμων (ΕΦΕΤ).
  4. Σχεδίαση με Η/Υ – Autocad.
  5. Βασικές αρχές διοίκησης επιχειρήσεων.
  6. Διοίκηση ανθρωπινού δυναμικού- εργασιακές σχέσεις.
  7. Πιστοποίηση ποιότητας (Η.Ε.).
  8. Δημοσιές σχέσεις και εξυπηρέτηση πελατών, κλπ.

Σημείωση: Τα παραπάνω θεματικά πεδία είναι ενδεικτικά και όχι εξαντλητικά.

Δικαιολογητικά συμμετοχής

Οι εργαζόμενοι προκειμένου να συμμετάσχουν πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Φωτ/φο της αστυνομικής ταυτότητας
2. Φωτ/φο βεβαίωσης ΑΦΜ ή φωτ/φο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας
3. Φωτ/φο τραπεζικού βιβλιαρίου IBAN
4. Τίτλος σπουδών (Πτυχίο, ΙΕΚ, Απολυτήριο Λυκείου- Γυμνασίου κ.τ.λ)
5.  Έναρξη Επιχείρησης με τους Κωδικούς Δραστηριότητας (εκτύπωση από το taxisnet)
6. Αντίγραφο Καρτέλας Ενσήμων έτους 2017-2018 (ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΜΗ ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ)
Χρήσιμες πληροφορίες

• Στα σεμινάρια μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι εργαζόμενοι.
• Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα διαρκούν 40 ώρες (10 ημέρες), εκτός ωραρίου εργασίας στις εκπαιδευτικές δομές του ΚΕΚ ΕΡΕΙΣΜΑ στην οδό ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 96-98, 262 24 – ΠΑΤΡΑ και στην οδό ΝΙΚ ΝΤΕΒΕ 22, 265 00 – ΔΕ ΟΒΡΥΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.