Προγράμματα αδειών-πιστοποιήσεις
Εξετάσεις χορήγησης Πιστοποιητικών Ορθολογική Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων

To EΡΕΙΣΜΑ ΚΔΒΜ είναι Πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο και πάροχος κατάρτισης  από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων.

Ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα;
Συμπληρώστε την αίτηση
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.


Θα απαντήσουμε άμεσα στο αίτημά σας.

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική για την εταιρεία ΒΕΝΕΤΙΑ ΣΙΑΣΤΑΘΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. και για το λόγο αυτό αιτούμαστε την συγκατάθεσή σας για την διατήρηση στο αρχείο μας των δεδομένων που συλλέγουμε μέσω της παρακάτω φόρμας επικοινωνίας, με Σκοπό να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με το ενδιαφέρον που εκδηλώσατε. Τα δεδομένα θα διατηρηθούν για χρονικό διάστημα 3 μηνών. Για τα προσωπικά σας δεδομένα, σας παρέχεται το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και λήθης, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης στην επεξεργασία και φορητότητας μετά από σχετικό σας αίτημα στην ΒΕΝΕΤΙΑ ΣΙΑΣΤΑΘΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρεία ΒΕΝΕΤΙΑ ΣΙΑΣΤΑΘΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. θα βρείτε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της εταιρείας ΒΕΝΕΤΙΑ ΣΙΑΣΤΑΘΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Να διατηρηθούν τα προσωπικά μου δεδομένα για τον παραπάνω σκοπό

Yes or No
Όσα χρειάζεται να γνωρίζετε
Πληροφορίες

Σύμφωνα με την  υπ’ Αριθμ. 9269/246316/2-9-2020 (ΦΕΚ4032/Β/2-9-2020) «Εθνικό Σχέδιο Δράσης του άρθρου 18 του ν. 4036/2012 (Α΄8) με στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την επίτευξη ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων (L 309)»σύμφωνα με την  υπ’ Αριθμ. 9269/246316/2-9-2020 (ΦΕΚ4032/Β/2-9-2020) «Εθνικό Σχέδιο Δράσης του άρθρου 18 του ν. 4036/2012 (Α΄8) με στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την επίτευξη ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων (L 309)»         

Σύμφωνα,  με το άρθρο 12 της Κ.Υ.Α. 8197/90920 (ΦΕΚ 1883/Β/01-08-2013) όλοι οι χρήστες γεωργικών φαρμάκων,  είναι υποχρεωμένοι  να κατέχουν το πιστοποιητικό ορθολογικής χρήσης  γεωργικών φαρμάκων,  για να μπορούν να προμηθεύονται νομίμως  τα γεωργικά φάρμακα που χρησιμοποιούν στις καλλιέργειες τους.

Το πιστοποιητικό ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων αποκτάται με τη συμμετοχή του ενδιαφερόμενου σε εξετάσεις σε εξειδικευμένη ηλεκτρονική εφαρμογή, παρουσία επιτηρητών Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων , στα ειδικά για το σκοπό αυτό εξεταστικά κέντρα του φορέα μας.

Το Κόστος του παράβολου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξη και Τροφίμων και της εξεταστικής διαδικασίας ανέρχεται στην τιμή των 60,00€       

Τα χορηγούμενα πιστοποιητικά έχουν διάρκεια ισχύος (7) επτά έτη και με τη λήξη τους, θα πρέπει να ανανεώνονται με νέα εξεταστική διαδικασία.                                       
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις δομές  ΚΔΒΜ ΕΡΕΙΣΜΑ  στα παρακάτω τηλέφωνα και διευθύνσεις