Επιδοτούμενο πρόγραμμα ανέργων
«Κατάρτιση Ανέργων, ανάπτυξη επαγγελματικών προσόντων» του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος

Το ΚΔΒΜ ΕΡΕΙΣΜΑ αναλαμβάνει την διεκπαιρέωση του προγράμματος “«Κατάρτιση Ανέργων, ανάπτυξη επαγγελματικών προσόντων» του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος”

Ενδιαφέρεστε για παρόμοια προγράμματα;
Συμπληρώστε την αίτηση
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.


Θα απαντήσουμε άμεσα στο αίτημά σας.

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική για την εταιρεία ΒΕΝΕΤΙΑ ΣΙΑΣΤΑΘΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. και για το λόγο αυτό αιτούμαστε την συγκατάθεσή σας για την διατήρηση στο αρχείο μας των δεδομένων που συλλέγουμε μέσω της παρακάτω φόρμας επικοινωνίας, με Σκοπό να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με το ενδιαφέρον που εκδηλώσατε. Τα δεδομένα θα διατηρηθούν για χρονικό διάστημα 3 μηνών. Για τα προσωπικά σας δεδομένα, σας παρέχεται το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και λήθης, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης στην επεξεργασία και φορητότητας μετά από σχετικό σας αίτημα στην ΒΕΝΕΤΙΑ ΣΙΑΣΤΑΘΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρεία ΒΕΝΕΤΙΑ ΣΙΑΣΤΑΘΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. θα βρείτε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της εταιρείας ΒΕΝΕΤΙΑ ΣΙΑΣΤΑΘΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Να διατηρηθούν τα προσωπικά μου δεδομένα για τον παραπάνω σκοπό

Yes or No
Όσα χρειάζεται να γνωρίζετε
Πληροφορίες

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ


Φορέας υλοποίησης της πράξης είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, μέσω του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της ΠΔΕ.

Βασικός στόχος είναι η υλοποίηση προγραμμάτων ενίσχυσης των προσόντων και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας ανέργων, με ιδιαίτερη έμφαση σε μακροχρόνια άνεργους. Ειδικότερα:
α) η συμπλήρωση των αποκτηθέντων γνώσεων και των δεξιοτήτων των ωφελούμενων, σύμφωνα με πιστοποιημένα επαγγελματικά περιγράμματα, ώστε να οδηγούν σε πιστοποίηση και απόκτηση προσόντων,
β) η ενίσχυση των δυνατοτήτων απασχόλησης των ωφελούμενων και
γ) η αύξηση της απασχολησιμότητας τους, η προαγωγή της κοινωνικής συνοχής και η διευκόλυνση της κοινωνικής ένταξης των ανέργων.

Δράσεις

Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής
Αφορά στην παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής υποστήριξης στους ωφελούμενους μέσω ατομικών συνεδριών (1 συνεδρία ανά ωφελούμενο),  διάρκειας τουλάχιστον 50 λεπτών, που θα έχει ως αντικείμενο τη βέλτιστη σύγκλιση των εκπαιδευτικών αναγκών του ωφελούμενου με τα αντικείμενα κατάρτισης.

Παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης προς τους ωφελούμενους
Αφορά στην υλοποίηση  θεματικών σεμιναρίων επαγγελματικής κατάρτισης συνολικής διάρκειας 400 ωρών, οι οποίες κατανέμονται σε :

  • 180 ώρες Θεωρητική εκπαίδευση σε εξιδεικευμένα θεματικά αντικείμενα σε δυναμικούς τομείς και κλάδους προτεραιότητας της περιφερειακής και εθνικής οικονομίας
  • 140 ώρες σε οριζόντιες διαθεματικές γνώσεις (Soft Skills – New Skills)
  • 80 ώρες Πρακτική Άσκηση
  • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελούμενων.

Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, ακολουθεί η ενέργεια της Πιστοποίησης των αποκτηθέντων προσόντων / δεξιοτήτων των ωφελούμενων των προγραμμάτων κατάρτισης

Εκπαιδευτικό Επίδομα

Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης (θεωρία και πρακτική άσκηση) και την συμμετοχή των ωφελούμενων στις εξετάσεις πιστοποίησης, θα καταβάλλεται από τον Δικαιούχο στους ωφελούμενους το αντίστοιχο εκπαιδευτικό επίδομα .

Το εκπαιδευτικό επίδομα που θα καταβληθεί προκύπτει από τον τύπο:

Ώρες κατάρτισης που έχει παρακολουθήσει ο ωφελούμενος x 5,00 € (αφαιρουμένων των ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών κρατήσεων.)

Ώρες πρακτικής άσκησης x 5€/ ώρα( αφαιρουμένων των ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών κρατήσεων).

Συνολική αξία του Εκπαιδευτικού Επιδόματος είναι : 400 ώρες κατάρτισης x 5,00 € = 2.000,00€
Αντικείμενα Κατάρτισης

                            Τίτλοι Προγραμμάτων Κατάρτισης – Πιστοποίησης

      Σύνολο ωρών Κατάρτισης

Α/Α

Τίτλος

Θεωρητικής

Πρακτικής

1

Στέλεχος Εστίασης – Διοίκησης Μονάδων Εστίασης

320

80

2

Υπάλληλος Μαγειρικής – Εστιατορικής Τέχνης

320

80

3

Υπάλληλος Διοικητικής Υποστήριξης

320

80

4

Πωλητής Λιανικής

320

80

5

Πωλητής – Στέλεχος Εξαγωγικού Διεθνούς Εμπορίου

320

80

6

Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικής Προώθησης Εταιρικής Παρουσίας – Social Media Marketing

320

80

7

Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου (E-Commerce)

320

80

 

Η υποβολή των αιτήσεων των ωφελούμενων, πραγματοποιείται αποκλειστικά στο https://katartisou-pde.gr/

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις δομές  ΚΔΒΜ ΕΡΕΙΣΜΑ  στα παρακάτω τηλέφωνα και διευθύνσεις

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΙΑΣ

  1. Καποδιστρίου 96-98, 262 24 – ΠΑΤΡΑ, Τηλ.:2610315495
     Email: info@ereismakek.gr
  2. Aράτου 16, 262 21- ΠΑΤΡΑ, Τηλ.: 2610209509   
    Email: aa@ereismakek.gr

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ.
Γεωργ Παπανδρέου 53 , 272 00 – ΑΜΑΛΙΑΔΑ, Τηλ.:2622022272   
Email: amaliada@ereismakek.gr

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους στα πλαίσια του Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020» σε συνέχεια της πρόσκλησης 9.i.1.2-a (Α/Α ΟΠΣ 4914, Έκδοση 3/0).

ή συμπληρώστε την παραπάνω φόρμα επικοινωνίας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας.