Επιδοτούμενο πρόγραμμα ανέργων
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΜΕΣΩ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΑΝΗ

Οι Δήμοι Ανατολικής και Δυτικής Μάνης έχουν αναλάβει την υλοποίηση της πράξης «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΜΕΣΩ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΑΝΗ» με η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020».
Ο σκοπός της Πράξης είναι  μία ολοκληρωμένη παρέμβαση ενεργειών Εξατομικευμένης Συμβουλευτικής, Κατάρτισης, Πρακτικής άσκησης και Πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων.

Ενδιαφέρεστε για παρόμοια προγράμματα;
Συμπληρώστε την αίτηση
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.


Θα απαντήσουμε άμεσα στο αίτημά σας.

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική για την εταιρεία ΒΕΝΕΤΙΑ ΣΙΑΣΤΑΘΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. και για το λόγο αυτό αιτούμαστε την συγκατάθεσή σας για την διατήρηση στο αρχείο μας των δεδομένων που συλλέγουμε μέσω της παρακάτω φόρμας επικοινωνίας, με Σκοπό να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με το ενδιαφέρον που εκδηλώσατε. Τα δεδομένα θα διατηρηθούν για χρονικό διάστημα 3 μηνών. Για τα προσωπικά σας δεδομένα, σας παρέχεται το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και λήθης, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης στην επεξεργασία και φορητότητας μετά από σχετικό σας αίτημα στην ΒΕΝΕΤΙΑ ΣΙΑΣΤΑΘΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρεία ΒΕΝΕΤΙΑ ΣΙΑΣΤΑΘΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. θα βρείτε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της εταιρείας ΒΕΝΕΤΙΑ ΣΙΑΣΤΑΘΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Να διατηρηθούν τα προσωπικά μου δεδομένα για τον παραπάνω σκοπό

Yes or No
Όσα χρειάζεται να γνωρίζετε
Πληροφορίες

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ


Το έργο απευθύνεται σε (108)  συνολικά ωφελούμενους, άνεργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, τουλάχιστον απόφοιτους υποχρεωτικής εκπαίδευσης των Δήμων Ανατολικής και Δυτικής Μάνης, με σκοπό αφενός την ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας και αφετέρου την εργασιακή τους επανένταξη.

Αντικείμενο της Πράξης, είναι η παροχή υπηρεσιών που αφορούν σε ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων των 108 ωφελούμενων, οι οποίοι είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ, τουλάχιστον απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης, με έμφαση σε ανέργους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες από τους Δήμους Ανατολικής και Δυτικής Μάνης, ώστε να αποκτήσουν πρόσθετες γνώσεις, βασικές και ειδικές επαγγελματικές δεξιότητες σε αντικείμενα και κλάδους της οικονομίας με προοπτικές ανάπτυξης για την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Οι πρόσθετες γνώσεις και δεξιότητες,  θα έχουν θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας και την προώθησή τους στην απασχόληση, θα προάγουν την κοινωνική συνοχή και θα παρέχουν εξατομικευμένη βοήθεια για να διευκολυνθεί η κοινωνική τους ένταξη.

Η εξατομικευμένη συμβουλευτική καθοδήγηση, η συμμετοχή στις εξετάσεις για τη λήψη πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησαν και η πρακτική άσκηση, αναμένεται να συμβάλει θετικά στην ενίσχυση της απασχόλησης και την κοινωνική τους ένταξη.

Το  έργο περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες:

 1. Εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη, με κύριους στόχους τη διερεύνηση των αναγκών των ωφελούμενων και την ανάπτυξη και επεξεργασία του ατομικού σχεδίου δράσης τους. Οι ενέργειες επαγγελματικής συμβουλευτικής θα υλοποιηθούν είτε μέσω δια ζώσης συνεδριών (face to face) είτε εξ αποστάσεως μέσω του πληροφοριακού συστήματος του έργου.
  Η Εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη περιλαμβάνει δέκα (10) συνεδρίες.
 2. Εκπαιδευτικά προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης,  για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θα ενισχύσουν ουσιωδώς τη δυνατότητα για την απασχόλησή τους, την προοπτική βελτίωσης των όρων απασχόλησής τους και την επαγγελματική τους κινητικότητα για την εξασφάλιση των προσφορότερων εργασιακών όρων και την προσαρμογή τους στις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Η πράξη περιλαμβάνει στοχευμένα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 200 ωρών σε εξειδικευμένες επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες. Η διάρκεια των θεματικών σεμιναρίων κατάρτισης είναι 120 ώρες θεωρία σε εξιδεικευμένα θεματικά αντικείμενα καθώς και 80 ώρες σε οριζόντιες διαθεματικές γνώσεις (Soft Skills – New Skills).

Αντικείμενα Κατάρτισης

Τα αντικείμενα κατάρτισης που δύναται ο κάθε ωφελούμενος να επιλέξει είναι:

I. Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικής προώθησης εταιρικής παρουσίας- social media marketing.
Η ειδικότητα αφορά σε έναν εξειδικευμένο επαγγελματία που ασχολείται με το ηλεκτρονικό marketing σε επιχειρήσεις και εταιρείες. Το πρόγραμμα είναι δομημένο ώστε να δίνει έμφαση στην παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων που θα οδηγήσουν στην πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων των συμμετεχόντων.

II. Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου (E-COMMERCE)
Η Ειδικότητα αφορά σε τους εργαζομένους που απασχολούνται σε επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου, αφορά δε σε βασικές εργασίες αξιοποίησης των χαρακτηριστικών του ηλεκτρονικού εμπορίου.  Σκοπός του προγράμματος είναι να αποκτήσουν οι ωφελούμενοι/εργαζόμενοι γνώσεις και δεξιότητες ώστε να δύνανται να εκτελούν επιτυχώς τις εργασίες που σχετίζονται με τη διαχείριση ενός ηλεκτρονικού καταστήματος.

III. Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου.
Το σχήμα Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου αφορά έναν εξειδικευμένο επαγγελματία που φροντίζει για την οργάνωση της μετακίνησης, διαμονή/φιλοξενίας και ψυχαγωγίας μεμονομένων ή/και ομάδων φιλοξενουμένων – επισκεπτών, εσωτερικού και εξωτερικού τουρισμού.

IV. Τεχνίτης Πέτρας
Η Ειδικότητα αφορά σε έναν επαγγελματία Εργατοτεχνίτη Οικοδόμο και για κάθε ενδιαφερόμενο που θέλει να αποκτήσει γνώσεις και ικανότητες πάνω σε παραδοσιακές πέτρινες κατασκευές (τοίχους, σπίτια, καμπαναριά, γέφυρες). Σκοπός του προγράμματος είναι να αποκτήσουν οι ωφελούμενοι μέσω της άσκησης της τέχνης αναστηλώνονται και συντηρούνται μνημεία, όπως εκκλησίες, μοναστήρια, σχολεία, γεφύρια, παλιά αρχοντικά, κτήρια προβιομηχανικής τεχνολογίας (μύλοι, λιοτρίβια, δεξαμενές κτλ.), αναλημματικοί τοίχοι για στήριξη μονοπατιών, καλλιεργήσιμων εδαφών κ.ά., ερειπωμένες ή πεπαλαιωμένες κατοικίες.

Καθένα από τα εξειδικευμένα πρόγραμμα κατάρτισης θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά διακριτή Εκπαιδευτική Ενότητα, με τίτλο «Οριζόντιες δεξιότητες (soft skills) & μετασχηματισμός της Σύγχρονης Εργασίας» η οποία αφορά στην απόκτηση «οριζοντίων δεξιοτήτων» (soft skills) από τους ωφελούμενους (συνολικής διάρκειας 80 ωρών).

Με το τέλος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων θα πιστοποιούνται  τα αποκτηθέντα  προσόντα/ δεξιοτήτες  των ωφελουμένων των προγραμμάτων κατάρτισης, μέσω αξιολόγησης των γνώσεων και της ικανότητάς τους, θα παρέχεται με βάση τυποποιημένες διαδικασίες και θα πραγματοποιηθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 17024 ή τον ΕΟΠΠΕΠ ή μέσω διεθνώς αναγνωρισμένων πιστοποιήσεων.

Εκπαιδευτικό Επίδομα

Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5,00 €/ ώρα παρακολούθησης) συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων, με τη συνολική αξία του Εκπαιδευτικού Επιδόματος να διαμορφώνεται στα 2.000,00 €.

Η Πράξη αφορά τους Δήμους Ανατολικής και Δυτικής Μάνης. 

Οι ωφελούμενοι στο Δήμο Ανατολικής Μάνης ανέρχονται στους 59 ωφελούμενοι/ες και στο Δήμο Δυτικής Μάνης στους  49 ωφελούμενοι/ες.

Η Αίτηση συμμετοχής  πραγματοποιείται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://training.anatolikimani.gov.gr

Δικαιολογητικά

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής είναι τα εξής :

 • Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας.
 • Αντίγραφα οποιωνδήποτε επίσημων εγγράφων όπου αναγράφεται  το Α.Φ.Μ. και το Α.Μ.Κ.Α
 • Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου του υποψήφιου (εφόσον υπάρχει).
 • Αντίγραφο Τραπεζικού λογαριασμού (φωτοτυπία βιβλιαρίου) με εμφανή τον “International Bank Account Number” (ΙΒΑΝ), στον οποίο θα είναι Κύριος Δικαιούχος ο/ η Αιτών/ ούσα.
 • Βεβαίωση Ανεργίας (την οποία θα εκδώσει από το portal του ΟΑΕΔ/ΔΥΠΑ με χρήση των προσωπικών του κωδικών ΤΑXIS NET)
 • Αποδεικτικό εκπαιδευτικού επιπέδου
 • Αποδεικτικό δικαιούχου Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (σε περίπτωση που υφίσταται)
 • Ατομικό Σχέδιο Δράσης (Εκτύπωση από e-services ΔΥΠΑ) και Σχετική ΥΔ που να δηλώνεται αν έχουν συμμετάσχει ή όχι σε προγράμματα κατάρτισης την τελευταία τριετία.
 • Υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από το http://www.gov.gr (η οποία θα απευθύνεται στο Δήμο Ανατολικής Μάνης) ότι

α) δεν είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές

β)  ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων

γ) ότι είναι κάτοικοι του Δήμου Ανατολικής ή Δυτικής Μάνης

       –      Δικαιολογητικό που να αποδεικνύει την εντοπιότητα (π.χ λογαριασμός ΔΕΚΟ,κλπ)

       –      Βεβαίωση εντοπιότητας από Δήμο/κοινότητα, κλπ)

Για το σύνολο των ενεργειών Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης του έργου θα δίδεται η δυνατότητα να υλοποιηθούν εξ αποστάσεως με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

Κάθε ωφελούμενος θα δηλώνει την προτίμηση του ως προς τον τρόπο υλοποίησης των ενεργειών στο πλαίσιο του έργου (δια ζώσης, εξ’ αποστάσεως, μικτό μοντέλο), καθώς επίσης και αν διαθέτει τους απαραίτητους πόρους σε περίπτωση που προκρίνει το μοντέλο εξ’ αποστάσεως συμμετοχής του στη δράση.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε στα παρακάτω τηλέφωνα :

Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ  
Τηλ.: 2731 200 280 από 09:00-15:00

Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  
Τηλ.: 2721 200 270 από  09:00-15:00

Κεντρικά Γραφεία.
Π.Ε. ΑΧΑΙΑΣ
Καποδιστρίου 96-98, 262 24 – ΠΑΤΡΑ
Τηλ: 2610209509  2610315495  από 09:00-20:00  
Ε-mail : dikaiologitika@ereismakek.gr

ή  επισκεφτείτε  την ιστοσελίδα της Πράξης https://training.anatolikimani.gov.gr

Περισσότερες πληροφορίες:
Δήμος Ανατολικής Μάνης
Τηλ επικοινωνίας:  2733 360327 

Δήμος Δυτικής Μάνης
Τηλ επικοινωνίας: 2721 360900

Η πράξη χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και την Ελλάδα με εθνικούς πόρους του ΠΔΕ.

ή συμπληρώστε την παραπάνω φόρμα επικοινωνίας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας.