"Κάνουμε την Μάθηση Πρόκληση, Όχι Εμπόδιο."

"Κάνουμε την Μάθηση Πρόκληση, Όχι Εμπόδιο."

Πρόγραμμα εγραζομένων-επιχειρήσεων
Νέο πρόγραμμα επιταγής κατάρτισης (voucher) της Δ.ΥΠ.Α. (ΟΑΕΔ) για ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ του ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ της οικονομίας

Νέο Voucher για 150.000 εργαζομένους ιδιωτικού τόμεα, με εκπαιδευτικό επίδομα έως 400 ευρώ. Κατάρτιση διάρκειας εως 80 ωρών . Ελα στο ΕΡΕΙΣΜΑ στην Ηγέτιδα Δύναμη για Επαγγελματική Κατάρτιση & πάρε την πιστοποίηση που σου αξίζει.

Ενδιαφέρεστε για παρόμοια προγράμματα;
Συμπληρώστε την αίτηση
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.


Θα απαντήσουμε άμεσα στο αίτημά σας.

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική για την εταιρεία ΒΕΝΕΤΙΑ ΣΙΑΣΤΑΘΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. και για το λόγο αυτό αιτούμαστε την συγκατάθεσή σας για την διατήρηση στο αρχείο μας των δεδομένων που συλλέγουμε μέσω της παρακάτω φόρμας επικοινωνίας, με Σκοπό να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με το ενδιαφέρον που εκδηλώσατε. Τα δεδομένα θα διατηρηθούν για χρονικό διάστημα 3 μηνών. Για τα προσωπικά σας δεδομένα, σας παρέχεται το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και λήθης, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης στην επεξεργασία και φορητότητας μετά από σχετικό σας αίτημα στην ΒΕΝΕΤΙΑ ΣΙΑΣΤΑΘΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρεία ΒΕΝΕΤΙΑ ΣΙΑΣΤΑΘΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. θα βρείτε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της εταιρείας ΒΕΝΕΤΙΑ ΣΙΑΣΤΑΘΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Να διατηρηθούν τα προσωπικά μου δεδομένα για τον παραπάνω σκοπό

Yes or No
Όσα χρειάζεται να γνωρίζετε
Περιγραφή

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ


Τα προγράμματα αφορούν την αναβάθμιση δεξιοτήτων και επαγγελματικής κατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες και περιλαμβάνουν θεωρητική κατάρτιση διάρκειας έως 80 ώρες μέσω συστήματος επιταγής κατάρτισης (Voucher) αλλά και πιστοποίηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων με ανεξάρτητους διαπιστευμένους φορείς

Δικαίωμα συμμετοχής/επίδομα

Έχουν όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξαρτήτως ειδικότητας και ηλικίας και η δράση απευθύνεται σε εργαζόμενους ηλικίας 18 ετών και άνω, τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης και το ύψος του εκπαιδευτικού επιδόματος θα είναι 400€/πρόγραμμα.

Δικαιολογητικά

Τα στελέχη του ΚΔΒΜ ΕΡΕΙΣΜΑ είναι σε θέση να σας ενημερώσουν αναλυτικά για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που χρειάζονται ανά περίπτωση, να σας ενημερώσουν και να σας βοηθήσουν στην διαδικασία κατάθεσης της ηλεκτρονικής αίτησης σας στο πληροφοριακό σύστημα και να σταθούν αρωγοί στην προσωπική σας προσπάθεια.

Απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής

– Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατηρίου ή άλλου πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας
– Αντίγραφο τίτλου σπουδών
– Α.Φ.Μ. υποψήφιου
– Α.Μ.Κ.Α. υποψήφιου
– Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου (αριθμός μητρώου ΙΚΑ)
– Αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο θα είναι κύριος δικαιούχος ο/η αιτών/ ούσα
– Αποδεικτικά εργασιακής κατάστασης (πίνακας προσωπικού)

Αντικείμενα Κατάρτισης

Οι ωφελούμενοι θα μπορούν να επιλέξουν μεταξύ προγραμμάτων κατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης, με έμφαση στις «ψηφιακές» και «πράσινες» δεξιότητες με πιστοποίηση φυσικών προσώπων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 17024 ή μέσω διεθνώς αναγνωρισμένων πιστοποιήσεων για ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες.