Επιδοτούμενο πρόγραμμα ανέργων
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ 25.000 ΑΝΕΡΓΟΥΣ

«Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων»

Ενδιαφέρεστε για παρόμοια προγράμματα;
Συμπληρώστε την αίτηση
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.


Θα απαντήσουμε άμεσα στο αίτημά σας.

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική για την εταιρεία ΒΕΝΕΤΙΑ ΣΙΑΣΤΑΘΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. και για το λόγο αυτό αιτούμαστε την συγκατάθεσή σας για την διατήρηση στο αρχείο μας των δεδομένων που συλλέγουμε μέσω της παρακάτω φόρμας επικοινωνίας, με Σκοπό να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με το ενδιαφέρον που εκδηλώσατε. Τα δεδομένα θα διατηρηθούν για χρονικό διάστημα 3 μηνών. Για τα προσωπικά σας δεδομένα, σας παρέχεται το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και λήθης, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης στην επεξεργασία και φορητότητας μετά από σχετικό σας αίτημα στην ΒΕΝΕΤΙΑ ΣΙΑΣΤΑΘΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρεία ΒΕΝΕΤΙΑ ΣΙΑΣΤΑΘΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. θα βρείτε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της εταιρείας ΒΕΝΕΤΙΑ ΣΙΑΣΤΑΘΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Να διατηρηθούν τα προσωπικά μου δεδομένα για τον παραπάνω σκοπό

Yes or No
Όσα χρειάζεται να γνωρίζετε
Πληροφορίες

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ


Τα θεματικά πεδία, αφορούν κλάδους ΥΨΗΛΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ  στις ΨΗΦΙΑΚΕΣ & ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ,   με  ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ διάρκειας 120-150 ωρών  καθώς και ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ,  για  διαγωνισμούς δημοσίου, Δήμων, ΑΣΕΠ, κλπ.

Η θεματολογία προγραμμάτων επαγγελματικής  κατάρτισης περιλαμβάνει τις ακόλουθες ειδικότητες.

 

Τα αντικείμενα της θεωρητικής κατάρτισης θα αφορούν οριζόντιες δεξιότητες (ενδεικτικά  αναφέρονται :  Οργάνωση και Λειτουργία Δημόσιων Υπηρεσιών, Οργανισμών & Επιχειρήσεων, Πρόληψη Φυσικών Καταστροφών, Πρώτες Βοήθειες, Βασικές Δεξιότητες Χρήσης Η/Υ (3 επιπέδων)και  εξειδικευμένες Δεξιότητες  (ενδεικτικά αναφέρονται: Εργασίες Καθαρισμού, Δεξιότητες Φροντίδας Τρίτης Ηλικίας, Υπηρεσίες Διαμόρφωσης/Συντήρησης Πρασίνου, μετάβαση στην κυκλική οικονομία, εργασίες κατασκευαστικού κλάδου).

Δικαιολογητικά
  • Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
  • Βεβαίωση απογραφή στον ΕΦΚΑ
  • Αντίγραφο Απολυτηρίου / Πτυχίου
  • Αίτηση Δ.ΥΠ.Α.
    Αναγγελίες πρόσληψης από την υπηρεσία
Τρόπος υλοποίησης

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  θα πραγματοποιηθεί  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ  με ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, με ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ  καθώς και ΜΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ  στην υπηρεσία.
Δηλώστε, συμμετοχή στα  προγράμματα  του φορέα μας.
Θα τηρηθεί ΑΥΣΤΗΡΗ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Περισσότερες πληροφορίες :

Πάτρα : Καποδιστρίου 96-98, 262 24 – ΠΑΤΡΑ Τηλ.: 2610209509,  2610315495, 2613012630.
Ε-mailinfo@ereismakek.gr

Ιωάννινα :  Μητροπόλεως 31α, 452 21 – ΙΩΑΝΝΙΝΑ . Τηλ. 2651552726 2651552729
E-mail: ioannina@ereismakek.gr

Αμαλιάδα : Γεωργ Παπανδρέου, 272 00 – ΑΜΑΛΙΑΔΑ . Τηλ.: 2622022272
E-mail: amaliada@ereismakek.gr

ή  συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προκειμένου οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι του φορέα μας να επικοινωνήσουν μαζί σας για να σας εξυπηρετήσουν και να σας υποβάλλουν ΔΩΡΕΑΝ την αίτηση συμμετοχή σας στο πρόγραμμα.