Επιδοτούμενο πρόγραμμα ανέργων
«Κατάρτιση Ανέργων, ανάπτυξη επαγγελματικών προσόντων» του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος

Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ), στο πλαίσιο του ΕΠ “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση 2014 – 2020” έχει αναλάβει την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο “Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού και Καταπολέμησης της Ανεργίας στον κλάδο των Υποδομών και των Μεταφορών”,

Ενδιαφέρεστε για παρόμοια προγράμματα;
Συμπληρώστε την αίτηση
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.


Θα απαντήσουμε άμεσα στο αίτημά σας.

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική για την εταιρεία ΒΕΝΕΤΙΑ ΣΙΑΣΤΑΘΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. και για το λόγο αυτό αιτούμαστε την συγκατάθεσή σας για την διατήρηση στο αρχείο μας των δεδομένων που συλλέγουμε μέσω της παρακάτω φόρμας επικοινωνίας, με Σκοπό να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με το ενδιαφέρον που εκδηλώσατε. Τα δεδομένα θα διατηρηθούν για χρονικό διάστημα 3 μηνών. Για τα προσωπικά σας δεδομένα, σας παρέχεται το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και λήθης, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης στην επεξεργασία και φορητότητας μετά από σχετικό σας αίτημα στην ΒΕΝΕΤΙΑ ΣΙΑΣΤΑΘΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρεία ΒΕΝΕΤΙΑ ΣΙΑΣΤΑΘΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. θα βρείτε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της εταιρείας ΒΕΝΕΤΙΑ ΣΙΑΣΤΑΘΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Να διατηρηθούν τα προσωπικά μου δεδομένα για τον παραπάνω σκοπό

Yes or No
Όσα χρειάζεται να γνωρίζετε
Πληροφορίες

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ


Αντικείμενο της Πράξης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης (on the job training) σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, καθώς και πιστοποίησης 2.251 ανέργων εγγεγραμμένων στον κλάδο των Υποδομών και 2.249 ανέργων στον κλάδο των μεταφορών (4.500 άτομα συνολικά) εγγεγραμμένων στον ΟΑΕΔ, από όλες τις Περιφέρειες της χώρας.

Φάσεις υλοποίησης
 • Θεωρητική Κατάρτιση (170 ώρες) για τη συμπλήρωση και την ενίσχυση των γνώσεων, στον κλάδο των Υποδομών και των Μεταφορών”
 • Πρακτική Άσκηση των ωφελούμενων – (80 ώρες).
 • Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC17024 ή ισοδύναμο ή τον ΕΟΠΠΕΠ ή από άλλο ισοδύναμο οργανισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016.

Η διάρκεια της Κατάρτισης είναι 250 ώρες (170 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 80 ώρες πρακτική).

Θεματικά πεδία
 • Πρόγραμμα Κατάρτισης 1. Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας
 • Πρόγραμμα Κατάρτισης 2. Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης
 • Πρόγραμμα Κατάρτισης 3. Στέλεχος Εταιρείας Διαμεταφορών / Διαλογέας
 • Πρόγραμμα Κατάρτισης 4. Χειριστής Ανυψωτικών Μηχανημάτων
 • Πρόγραμμα Κατάρτισης 5. Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου E-Commerce
 • Πρόγραμμα Κατάρτισης 6. Πωλητής -Στέλεχος Εξαγωγικού – Διεθνούς Εμπορίου

Η Αίτηση ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ πραγματοποιείται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με την χρήση των ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ TAXISNET .

Δικαιολογητικά
 1. Βεβαίωση ανεργίας
 2. Αστυνομική
 3. Ταυτότητα.
 4. Απολυτήριο τίτλο / Πτυχίο.
 5. Εκκαθαριστικό φορ. Έτους 2022.
 6. Ενεργό Δελτίο Ανεργίας
 7. Αριθμό μητρώου ΙΚΑ και ΑΜΚΑ
 8. Τραπεζικό Λογαριασμό (Κύριος Δικαιούχος)
Επικοινωνήστε μαζί μας

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις δομές  ΚΔΒΜ ΕΡΕΙΣΜΑ  στα παρακάτω τηλέφωνα και διευθύνσεις

Για το σύνολο των ενεργειών Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης του έργου θα δίδεται η δυνατότητα να υλοποιηθούν εξ αποστάσεως με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

Κάθε ωφελούμενος θα δηλώνει την προτίμηση του ως προς τον τρόπο υλοποίησης των ενεργειών στο πλαίσιο του έργου (δια ζώσης, εξ’ αποστάσεως, μικτό μοντέλο), καθώς επίσης και αν διαθέτει τους απαραίτητους πόρους σε περίπτωση που προκρίνει το μοντέλο εξ’ αποστάσεως συμμετοχής του στη δράση.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις δομές  ΚΔΒΜ ΕΡΕΙΣΜΑ  στα παρακάτω τηλέφωνα και διευθύνσεις

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΙΑΣ

 1. Καποδιστρίου 96-98, 262 24 – ΠΑΤΡΑ, Τηλ.:2610315495
   Email: info@ereismakek.gr
 2. Aράτου 16, 262 21- ΠΑΤΡΑ, Τηλ.: 2610209509   
  Email: aa@ereismakek.gr

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.
Μητροπόλεως 31α , 452 21 – ΙΩΑΝΝΙΝΑ, Τηλ.:2651552729, 2651552726, 2651200251    
Email: ioannina@ereismakek.gr

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ.
Γεωργ Παπανδρέου 53 , 272 00 – ΑΜΑΛΙΑΔΑ, Τηλ.:2622022272   
Email: amaliada@ereismakek.gr

Η πράξη χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και την Ελλάδα με εθνικούς πόρους του ΠΔΕ.