Πρόγραμμα εγραζομένων-επιχειρήσεων
ΕΦΕΤ - Σεμινάρια υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων

Το προσωπικό αλλά και οι εκμεταλλευτές των επιχειρήσεων, που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων, έχουν την υποχρέωση να καταρτίζουν όλο το προσωπικό τους και να τηρούν φάκελο πιστοποιημένης εκπαίδευσης του προσωπικού τους .

Ενδιαφέρεστε για παρόμοια προγράμματα;
Συμπληρώστε την αίτηση
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.


Θα απαντήσουμε άμεσα στο αίτημά σας.

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική για την εταιρεία ΒΕΝΕΤΙΑ ΣΙΑΣΤΑΘΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. και για το λόγο αυτό αιτούμαστε την συγκατάθεσή σας για την διατήρηση στο αρχείο μας των δεδομένων που συλλέγουμε μέσω της παρακάτω φόρμας επικοινωνίας, με Σκοπό να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με το ενδιαφέρον που εκδηλώσατε. Τα δεδομένα θα διατηρηθούν για χρονικό διάστημα 3 μηνών. Για τα προσωπικά σας δεδομένα, σας παρέχεται το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και λήθης, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης στην επεξεργασία και φορητότητας μετά από σχετικό σας αίτημα στην ΒΕΝΕΤΙΑ ΣΙΑΣΤΑΘΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρεία ΒΕΝΕΤΙΑ ΣΙΑΣΤΑΘΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. θα βρείτε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της εταιρείας ΒΕΝΕΤΙΑ ΣΙΑΣΤΑΘΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Να διατηρηθούν τα προσωπικά μου δεδομένα για τον παραπάνω σκοπό

Yes or No
Όσα χρειάζεται να γνωρίζετε
Πληροφορίες

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ


Τα προγράμματα ΛΑΕΚ 0,24 % αφορούν επιχειρήσεις στις οποίες οι εργαζόμενοι (χωρίς κόστος για την επιχείρηση) μπορούν να αποκτήσουν επιπλέον γνώση σε διάφορες θεματικές ενότητες όπως:

 • – Βασικές αρχές υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων
 • – Logistics επιχειρήσεων
 • – Μηχανογραφημένη λογιστική – Βασικές γνώσεις Η/Υ, κοστολόγηση, προγραμματισμός προμηθειών
 • – Τεχνικές πωλήσεων – Εξυπηρέτηση πελατών
 • – Just in time -Διοίκηση παραγωγής
 • – Υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας
 • – Management ολικής ποιότητας
 • – Σχεδιασμός & διαχείριση ηλεκτρονικού εμπορίου
 • – Πολυειδικευμένα στελέχη εφαρμογών γραφείου
 • – Γραφιστική και ηλεκτρονική τυπογραφία
 • – Ηλεκτρονικό επιχειρείν

Με τα προγράμματα αυτά η επιχείρηση αξιοποιεί την εργοδοτική εισφορά που πληρώνει για τους εργαζομένους της κάθε χρόνο στο λογαριασμό για την απασχόληση και την επαγγελματική κατάρτιση ή το αναπορρόφητο ποσό του ιδίου πόρου του προηγούμενου έτους. Έτσι η επιχείρηση καταρτίζει το προσωπικό της χωρίς κανένα απολύτως κόστος.

Οι πόροι του ΛΑΕΚ που αποδίδονται στις επιχειρήσεις και αφορούν την επαγγελματική κατάρτιση δε λογίζονται ως έσοδα και απαλλάσσονται από κάθε φορολογική επιβάρυνση (παρ.5 του αρθρ.1 του Ν.2434/96).

Τα προγράμματα κατάρτισης μπορούν να υλοποιηθούν είτε εκτός ωραρίου εργασίας σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης είτε εντός ωραρίου σε ειδικούς χώρους συνεδρίασης που μπορεί να διαθέτει η επιχείρηση. Περιλαμβάνουν μόνο θεωρητική εκπαίδευση και όχι πρακτική άσκηση. Η διάρκεια τους κυμαίνεται ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης και τον αριθμό των εργαζομένων που επιθυμεί η επιχείρηση να καταρτίσει. Σε κάθε σεμινάριο που θα προγραμματιστεί μπορούν να συμμετέχουν έως και 25 εκπαιδευόμενοι.

Δεν υπάρχει επιβάρυνση στην εταιρεία σας δεδομένου ότι τη σύνταξη φακέλων – μελετών και τις διαδικασίες, στο σύνολο τους, τις αναλαμβάνει το ΚΕΚ ΕΡΕΙΣΜΑ.

Είναι στην απόλυτη κρίση σας να επιλέξετε τα προγραμματισμένα σεμινάρια μας ή να μας ζητήσετε να οργανώσουμε ειδικά για τους υπαλλήλους σας σεμινάρια (εξειδικευμένα ή μη ) στα θεματικά πεδία που θα μας υποδείξετε.

Η καταβολή στο ΙΚΑ της εργοδοτικής εισφοράς 0,24% από την επιχείρηση για τους εργαζόμενους σε αυτήν για το έτος 2015.
Κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσης η μη συμμετοχή της επιχείρησης σε πρόγραμμα κατάρτισης ΛΑΕΚ για εργαζόμενους σε μικρές επιχειρήσεις.

1. Το ποσό που ανταποδοτικά δικαιούται να λάβει κάθε επιχείρηση για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης διαμορφώνεται ως εξής:
2. Το 70% της εισφοράς ΛΑΕΚ (0,24%) που θα καταβάλλει η επιχείρηση το έτος 2015, εφόσον οι δαπάνες κατάρτισης είναι μεγαλύτερες ή ίσες με το ποσό αυτό.
3. Το 100% των δαπανών κατάρτισης εφόσον η επιχείρηση θα καταβάλλει δαπάνες για κατάρτιση μικρότερες ή ίσες του 70% του ποσού της εισφοράς ΛΑΕΚ (0,24%) που θα καταβάλλει το έτος 2015.
4. Επιχειρήσεις που δεν υλοποίησαν προγράμματα κατάρτισης ΛΑΕΚ το έτος 2014, μπορούν να μεταφέρουν και να χρησιμοποιήσουν το 70% του ποσού της εισφοράς ΛΑΕΚ (0,45% έως 30/6/2014 και 0,24% από 1/7/2014 και μετά) του έτους 2014 που έχουν καταβάλλει στο ΙΚΑ, στο έτος 2015.
5. Επιχειρήσεις που δεν εξάντλησαν το 70% της εισφοράς ΛΑΕΚ που έχουν καταβάλλει, το έτος 2014, μπορούν να μεταφέρουν και να χρησιμοποιήσουν το υπόλοιπο ποσό μέχρι τη συμπλήρωση του παραπάνω ποσοστού, στο έτος 2015.

Τα χρήματα που κάθε εταιρεία δικαιούται, εφόσον έχει προσωπικό ασφαλισμένο στο ΙΚΑ, υπολογίζονται με βάση το 70% από τις μεικτές αποδοχές των εργαζομένων και τις εργοδοτικές εισφορές για όλο το τρέχον έτος.

Συγκεκριμένα, ο υπολογισμός του ΛΑΕΚ γίνεται ως εξής:
Ο εργοδότης προϋπολογίζει τις μεικτές αποδοχές των εργαζομένων για τους οποίους η επιχείρηση πληρώνει εργοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ για όλο το τρέχον έτος (14 μισθοί). Το ποσό αυτό πολλαπλασιάζεται με το 0,24% και με το 70% για να προκύψει το συνολικό ποσό που έχει διαθέσιμο η εταιρεία για σεμινάρια.

Υποθέτουμε ότι μια εταιρεία έχει 10 εργαζόμενους, καθένας απ’ τους οποίους έχει μεικτές αποδοχές 1.000€
Το ποσό της επιδότησης προκύπτει ως εξής:
10 εργαζόμενοι x 14 μισθοί x 1.000 μικτές αποδοχές x 0,0024 x 0,70 = 235,20€
Το ποσό που προκύπτει είναι αυτό που δικαιούται η επιχείρηση να χρησιμοποιήσει για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης μέσα στο τρέχον έτος και της επιστρέφεται από τον ΟΑΕΔ (στις αρχές του επόμενου οικονομικού έτους), εφόσον πληρούνται οι προδιαγραφές που θέτει ο ΟΑΕΔ. Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει εκμεταλλευτεί όλο το ποσό του προηγούμενου έτους δικαιούται να μεταφέρει το υπόλοιπο στο τρέχον έτος..

Για κάθε σεμινάριο το ΛΑΕΚ δίνει 33 € ανά άτομο ανά ώρα.

Παράδειγμα: Υποθέτουμε ότι μια εταιρεία έχει 50 εργαζόμενους και 5 από αυτούς θα παρακολουθήσουν ένα σεμινάριο συνολικής διάρκειας 8 διδακτικών ωρών.
Για κάθε συμμετέχοντα το ΛΑΕΚ θα επιστρέψει στην επιχείρηση: 33€ x 8 ώρες = 264,00€
Συνολικά η επιχείρηση θα λάβει: 264,00€ ανά συμμετέχοντα x 5 συμμετέχοντες = 1.320,00€