Επιδοτούμενο πρόγραμμα ανέργων
«Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε 2.260 άτομα σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (Υπηρεσίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης -ΥΠΥΤ)»

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ του προγράμματος  κοινωφελούς χαρακτήρα για 2.260 άτομα σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (Υπηρεσίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης – ΥΠΥΤ)».

Ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα;
Συμπληρώστε την αίτηση
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.


Θα απαντήσουμε άμεσα στο αίτημά σας.

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική για την εταιρεία ΒΕΝΕΤΙΑ ΣΙΑΣΤΑΘΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. και για το λόγο αυτό αιτούμαστε την συγκατάθεσή σας για την διατήρηση στο αρχείο μας των δεδομένων που συλλέγουμε μέσω της παρακάτω φόρμας επικοινωνίας, με Σκοπό να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με το ενδιαφέρον που εκδηλώσατε. Τα δεδομένα θα διατηρηθούν για χρονικό διάστημα 3 μηνών. Για τα προσωπικά σας δεδομένα, σας παρέχεται το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και λήθης, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης στην επεξεργασία και φορητότητας μετά από σχετικό σας αίτημα στην ΒΕΝΕΤΙΑ ΣΙΑΣΤΑΘΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρεία ΒΕΝΕΤΙΑ ΣΙΑΣΤΑΘΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. θα βρείτε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της εταιρείας ΒΕΝΕΤΙΑ ΣΙΑΣΤΑΘΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Να διατηρηθούν τα προσωπικά μου δεδομένα για τον παραπάνω σκοπό

Yes or No
Όσα χρειάζεται να γνωρίζετε
Περιγραφή

Τα θεματικά πεδία, αφορούν κλάδους ΥΨΗΛΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ  στις ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ,   με  ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ διάρκειας 120-150 ωρών  καθώς και ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ,  με απόκτηση πιστοποιητικού δεξιοτήτων ως πρόσθετο μελλοντικό προσόν για  διαγωνισμούς δημοσίου, Δήμων, ΑΣΕΠ, κλπ.

Η πιστοποίηση πραγματοποιείται μέσω εξετάσεων, τις οποίες διενεργούν Φορείς Πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή/ και διεθνώς και οι οποίοι είτε είναι διαπιστευμένοι σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024 είτε είναι [44] πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ να χορηγούν πιστοποιητικά για τις συγκεκριμένες ειδικότητες, οι οποίες παρέχουν σχετικές Πιστοποιήσεις.

Θεματικά αντικείμενα

Τα θεματικά αντικείμενα των  προγραμμάτων επαγγελματικής  κατάρτισης,  είναι τα εξής :

 

  1. Βασικές δεξιότητες χρήσης Η/Υ (1ο επίπεδο). 
  1. Βασικές δεξιότητες χρήσης Η/Υ (2ο επίπεδο).
  1. Βασικές δεξιότητες χρήσης Η/Υ (3ο επίπεδο).
  1. Διαχείριση καταστροφών και κρίσεων. 
  1. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS).

 

Η δήλωση των θεματικών αντικειμένων της κατάρτισης έχει πραγματοποιηθεί  κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης.

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ : Η Δράση της Κατάρτισης είναι υποχρεωτική για τους ωφελούμενους ηλικίας έως και 54 ετών, ενώ για τους ωφελούμενους ηλικίας 55 ετών και άνω είναι προαιρετική.

 

Τα δικαιολογητικά, που θα πρέπει να προσκομισθούν είναι τα εξής :

 

o Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας

o Βεβαίωση απογραφής  στον ΕΦΚΑ

o Αντίγραφο Απολυτηρίου / Πτυχίου

o Αίτηση Δ.ΥΠ.Α

o Αναγγελία πρόσληψης από την υπηρεσία

 

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  θα πραγματοποιηθεί  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ  με ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, με ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ  καθώς και ΜΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ  στην υπηρεσία.