Επιδοτούμενο πρόγραμμα ανέργων
Νέο Voucher 30.000 Ανέργων της ΔΥΠΑ
με εκπαιδευτικό επίδομα 1.000€

Η δράση αφορά εκπαιδευτικά προγράμματα θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 200 ωρών με ωφελούμενους 30.000 ανέργους ηλικίας άνω των 18 ετών, για την απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων με αντίστοιχη Πιστοποίηση.

Η υλοποίηση των προγραμμάτων, θα πραγματοποιηθεί με δια ζώσης εκπαίδευση σε ποσοστό τουλάχιστον 35% του συνόλου των ωρών και με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 35% σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και έως 30% ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Σας ενδιαφέρει το πρόγραμμα;
Αίτηση
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.


Θα απαντήσουμε άμεσα στο αίτημά σας.

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική για την εταιρεία ΒΕΝΕΤΙΑ ΣΙΑΣΤΑΘΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. και για το λόγο αυτό αιτούμαστε την συγκατάθεσή σας για την διατήρηση στο αρχείο μας των δεδομένων που συλλέγουμε μέσω της παρακάτω φόρμας επικοινωνίας, με Σκοπό να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με το ενδιαφέρον που εκδηλώσατε. Τα δεδομένα θα διατηρηθούν για χρονικό διάστημα 3 μηνών. Για τα προσωπικά σας δεδομένα, σας παρέχεται το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και λήθης, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης στην επεξεργασία και φορητότητας μετά από σχετικό σας αίτημα στην ΒΕΝΕΤΙΑ ΣΙΑΣΤΑΘΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρεία ΒΕΝΕΤΙΑ ΣΙΑΣΤΑΘΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. θα βρείτε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της εταιρείας ΒΕΝΕΤΙΑ ΣΙΑΣΤΑΘΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Να διατηρηθούν τα προσωπικά μου δεδομένα για τον παραπάνω σκοπό

Yes or No
Όσα χρειάζεται να γνωρίζετε
Περιγραφή

Η δράση περιλαμβάνει :

 • Κατάρτιση διάρκειας 200 ωρών για απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» δεξιοτήτων
 • Πιστοποίηση δεξιοτήτων, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/ IEC 17024 και απόκτηση πιστοποιητικού.
 • Εκπαιδευτικό επίδομα 1.000€ (5€/ώρα κατάρτισης)
Ωφελούμενοι

Οι Ωφελούμενοι του Προγράμματος θα πρέπει να είναι :

 • Άνεργοι άνω των 18 ετών και έως 65 ετών, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
 • Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
 • Να μην έχουν παρακολουθήσει το ίδιο πρόγραμμα της Δ.ΥΠ.Α τα τελευταία (2) δύο χρόνια
Δικαιολογητικά

Τα στελέχη του ΚΔΒΜ ΕΡΕΙΣΜΑ είναι σε θέση να σας ενημερώσουν αναλυτικά για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, να σας ενημερώσουν και να σας βοηθήσουν στην διαδικασία κατάθεσης της ηλεκτρονικής αίτησης σας στο πληροφοριακό σύστημα και να σταθούν αρωγοί στην προσωπική σας προσπάθεια για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής είναι τα εξής:

 • Αστυνομική Ταυτότητα.
 • Απολυτήριο τίτλο / Πτυχίο.
 • Ε1 και Εκκαθαριστικό φορ. Έτους 2022
 • Δελτίο Ανεργίας
 • Αριθμό μητρώου ΙΚΑ και ΑΜΚΑ
 • Τραπεζικό Λογαριασμό (ΙΒΑΝ)

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Next Generation EU