Επιδοτούμενο πρόγραμμα ανέργων
Νέο Voucher 5.000 Ανέργων Security
με εκπαιδευτικό επίδομα 525,00€

VOUCHER SECURITY ΑΝΕΡΓΩΝ με ΑΜΟΙΒΗ 525,00€ στα πλαίσια υλοποίησης του έργου “Ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων ως Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας με παροχή πιστοποίησης των γνώσεων”

Αντικείμενο του έργο, είναι η παροχή υπηρεσιών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, η οποία θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της σύγχρονης εξ αποστάσεως κατάρτισης (τηλεκατάρτισης) και πιστοποίησης, σε 5.000 άνεργους, εγγεγραμμένους στο Μητρώο της Δ.ΥΠ.Α., ηλικίας 18-50 ετών, στην ειδικότητα «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας (Επιπέδου 1)».

Σας ενδιαφέρει το πρόγραμμα;
Αίτηση
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.


Θα απαντήσουμε άμεσα στο αίτημά σας.

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική για την εταιρεία ΒΕΝΕΤΙΑ ΣΙΑΣΤΑΘΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. και για το λόγο αυτό αιτούμαστε την συγκατάθεσή σας για την διατήρηση στο αρχείο μας των δεδομένων που συλλέγουμε μέσω της παρακάτω φόρμας επικοινωνίας, με Σκοπό να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με το ενδιαφέρον που εκδηλώσατε. Τα δεδομένα θα διατηρηθούν για χρονικό διάστημα 3 μηνών. Για τα προσωπικά σας δεδομένα, σας παρέχεται το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και λήθης, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης στην επεξεργασία και φορητότητας μετά από σχετικό σας αίτημα στην ΒΕΝΕΤΙΑ ΣΙΑΣΤΑΘΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρεία ΒΕΝΕΤΙΑ ΣΙΑΣΤΑΘΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. θα βρείτε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της εταιρείας ΒΕΝΕΤΙΑ ΣΙΑΣΤΑΘΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Να διατηρηθούν τα προσωπικά μου δεδομένα για τον παραπάνω σκοπό

Yes or No
Όσα χρειάζεται να γνωρίζετε
Σκοπός

Σκοπός του έργου είναι οι απόφοιτοι του προγράμματος,  να συμμετέχουν στις  εξετάσεις πιστοποίησης του ΚΕ.ΜΕ.Α. για την απόκτηση Βεβαίωσης Επάρκειας που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση Άδειας Εργασίας κατηγορίας Ά, που εκδίδεται από την Ελληνική Αστυνομία.

Πρόγραμμα

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • Θεωρητική κατάρτιση, η οποία θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της σύγχρονης εξ αποστάσεως κατάρτισης, διάρκειας 105 ωρών.
 • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων, Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφαλείας επιπέδου 1, σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. Β’ 6370/15-12-2022.
Συμμετέχοντες
 1. Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο της Δ.ΥΠ.Α. κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
 2. Ηλικία από 18-50 ετών (να έχουν γεννηθεί από το 1972 έως το 2004) δηλαδή κατά την υποβολή της αίτησης να είναι άνω των 18 και έως 50 ετών.
 3. Είναι Έλληνες πολίτες.
 4. Είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο γυμνασίου).
 5. Να μην έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο τα τελευταία δύο (2) έτη πριν από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης
Δικαιολογητικά
 1. Αστυνομική Ταυτότητα.
 2. Απολυτήριο τίτλο  / Πτυχίο.
 3. Δελτίο Ανεργίας
 4. Αριθμό μητρώου ΙΚΑ και ΑΜΚΑ
 5. Τραπεζικό Λογαριασμό (ΙΒΑΝ) .
Κριτήρια επιλογής

Η επιλογή των ωφελούμενων θα πραγματοποιηθεί κατά σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης και μέχρι εξαντλήσεως των προσφερόμενων θέσεων.

Καταβολή Εκπαιδευτικού επιδόματος:

Ο κάθε ωφελούμενος για να λάβει το 100% του επιδόματος κατάρτισης των 525,00€ , απαιτείται να ολοκληρώσει την εκπαίδευση και να επιτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισης και την συμμετοχή του στις εξετάσεις, λαμβάνει το 70% του εκπαιδευτικού επιδόματος και εφόσον πετύχει στις εξετάσεις του ΚΕΜΕΑ, λαμβάνει το υπόλοιπο 30% του ποσού των 525,00€.

Η συγκρότηση των εκπαιδευτικών τμημάτων θα πραγματοποιηθεί με ωφελούμενους από όλη την Ελλάδα

Περισσότερες πληροφορίες για την απόκτηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας : https://kemea.gr/