Επιδοτούμενο πρόγραμμα ανέργων
VOUCHER ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 30-49 ΕΤΩΝ με εκπαιδευτικό επίδομα ύψους 2520€.

Ανακοινώθηκε η προκήρυξη Voucher ανέργων: «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 30-49 ΕΤΩΝ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΛΑΔΩΝ ΑΙΧΜΗΣ»

Ενδιαφέρεστε για παρόμοια προγράμματα;
Συμπληρώστε την αίτηση
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.


Θα απαντήσουμε άμεσα στο αίτημά σας.

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική για την εταιρεία ΒΕΝΕΤΙΑ ΣΙΑΣΤΑΘΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. και για το λόγο αυτό αιτούμαστε την συγκατάθεσή σας για την διατήρηση στο αρχείο μας των δεδομένων που συλλέγουμε μέσω της παρακάτω φόρμας επικοινωνίας, με Σκοπό να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με το ενδιαφέρον που εκδηλώσατε. Τα δεδομένα θα διατηρηθούν για χρονικό διάστημα 3 μηνών. Για τα προσωπικά σας δεδομένα, σας παρέχεται το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και λήθης, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης στην επεξεργασία και φορητότητας μετά από σχετικό σας αίτημα στην ΒΕΝΕΤΙΑ ΣΙΑΣΤΑΘΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρεία ΒΕΝΕΤΙΑ ΣΙΑΣΤΑΘΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. θα βρείτε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της εταιρείας ΒΕΝΕΤΙΑ ΣΙΑΣΤΑΘΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Να διατηρηθούν τα προσωπικά μου δεδομένα για τον παραπάνω σκοπό

Yes or No
Όσα χρειάζεται να γνωρίζετε
Πληροφορίες

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ


Η δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (training voucher) και περιλαμβάνει:· Υπηρεσίες επαγγελματικής θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας διακοσίων (200) ωρών σύμφωνα με τους τομείς των επαγγελμάτων.
Υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.
Πρακτική άσκηση συνολικής διάρκειας τριακοσίων ογδόντα (380) ωρών.

Στόχος

Στόχος της δράσης είναι η ενδυνάμωση και η αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων όσων συμμετέχουν μέσω συνδυασμένων δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης και η διευκόλυνση της ένταξης ή επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.Απευθύνεται σε 10.000 ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 30-49 ετών, με ημερομηνίες γεννήσεως από 1.10.1971 μέχρι και 31.12.1990. σε τομείς Τεχνικών Επαγγελμάτων:

ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

 • Τεχνικός-συντηρητής αυτοματισμού και αυτόματου ελέγχου
 • Εργασίες Μόνωσης
 • Οικοδομικές Εργασίες-Εργασίες Κατασκευαστικού κλάδου

ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

 • Στέλεχος Κοινωνικής Φροντίδας (Διαχείριση πόνου-ψυχολογική στήριξη-δεξιότητες φροντίδας τρίτης ηλικίας)
 • Επαγγελματίας Καθαριστής
 • Λινοθηκάριος
 • Οροφοκόμος

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ / ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΣ

 • Σερβιτόρος
 • Υπάλληλος Υποδοχής/Εξυπηρέτηση πελατών ξενοδοχείου
 • Υπάλληλος τουριστικού γραφείου
 • Οριζόντιες Ξενόγλωσσες Ικανότητες στο χώρο της εργασίας
Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα και «Αίτησης Συμμετοχής» για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελούμενων που θα συγκροτήσει η ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ, έχουν άνεργοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 • Είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ (Βεβαίωση ανεργίας)
 • Είναι ηλικίας 30-49 ετών
 • Είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Επίδομα

Το εκπαιδευτικό επίδομα που θα λάβει ο καταρτιζόμενος με την ολοκλήρωση του προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των 2.520€.

Κριτίρια επιλογής

Τα κριτήρια επιλογής για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελούμενων θα γίνει με μοριοδότηση, βάσει των παρακάτω κριτηρίων:

1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας
2. Εισόδημα ατομικό/οικογενειακό (φορολογικό έτος 2019)
3. Επαγγελματική Εμπειρία σε πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας